Netflix נפרדים בכבוד

להתנהג אל המשתמשים בלכתם בדיוק כמו בבואם

1 מאי 2012

זו פעם שניה שאני מפלרטט עם VPN ומתחזה לאמריקאי בעיני העולם הדיגיטלי. הפעם שיחקתי קצת עם Netflix. אבל מה? רק לתקופת הנסיון. רומני.

ביטלתי את החשבון לקראת סוף תקופת ההתנסות. נורא הפתיע אותי איך קיבלו את ההחלטה שלי בכבוד, לא החביאו את כפתור הביטול, לא שאלו אותי אלף פעם אם אני בטוח, חוץ מפעם אחת שהסבירו את המשמעות, לא ניסו לשכנע, ואפילו בסוף הודו לי והודיעו שתמיד יקבלו אותי בברכה בחזרה.

יום אחד אולי הגינות וישירות לא יתקבלו בכזו פליאה…

 

תגובות