אתנחתא קומית

15 אוגוסט 2007

בעמוד השאלות ותשובות של Site5 (שירות אחסון אתרים)
מופיעות בין השאלות הטכניות גם שתי אלו:

Is the Pope Catholic?

This question has nothing to do with web hosting, but it is frequently asked, so it should be included every F.A.Q. page you visit.
As it turns out, this question is often asked sarcastically or matter-of-factly in order to imply a response in the affirmative ("yes") since the Pope is Catholic.
Typically, the question would arise in a scenario like this:
Jane: Did you go to the party?
John: Is the Pope Catholic?
See? John "asked" the question… Now you know the answer.

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

You thought we would go the old "A woodchuck would chuck a chuck of wood if a woodchuck could chuck wood" response, but after doing a bit of research, we found that a woodchuck would chuck about 700 pounds of wood if a woodchuck could (and did) chuck wood. Apparently Richard Thomas published an article in the Wall Street Journal with reasoning behind this conclusion. (?)

תמיד נחמד להיתקל בקצת קלילות, לא?

תגובות

מאת שביל עמית:

אני מאוד מעריך קלילות
אני חושב שהיא לא מוערכת מספיק