בעוד עשרים שנה

16 יוני 2005

בעוד 20 שנה, נדע לספר איך אנשים במדים פשפשו לנו בתיקים מספר פעמים ביום, וערכו עלינו חיפוש גופני. ואיך בכניסה לחניונים נתבקשנו להצהיר מאיפה אנחנו באים, ולו כדי לבחון את המוצא שלנו.

מעניין איך זה יישמע…

תגובות

מאת jtm:

מאחר והאנשים האלה
יהיו כאן גם בעוד עשרים שנה, מן הסתם זה יישמע בדיוק כמו היום.

מאת הצועד המתנבא:

בעוד עשרים שנה
הפשפוש בתיקים יהיה אופנה של רטרו, מפני שמאגר הד.נ.א הממוחשב ידע עלינו הכל, וכל מה שנידרש בכניסה למקומות יהיה לתת דגימת נוזלים קלה, אפילו זיעה תספיק.

והפיגועים? תודה, כרגיל.

מאת הצועד המתנבא:

בעוד עשרים שנה
הפשפוש בתיקים יהיה אופנה של רטרו, מפני שמאגר הד.נ.א הממוחשב ידע עלינו הכל, וכל מה שנידרש בכניסה למקומות יהיה לתת דגימת נוזלים קלה, אפילו זיעה תספיק.

והפיגועים? תודה, כרגיל.