Joe Jackson

Stepping Out – מילות טכנופוביה מ-1982

זה מהתקופה בה להתנתק מהטכנולוגיה היה לצאת מהבית אל העולם המופלא.
ואם אתם זקנים מספיק – אתם גם מכירים את השיר