Untitled-1

מפעילי הסלולר החדשים מפספסים לגמרי את האינטרנט

מפעילות הסלולר החדשות לא בקיאות בכללי משחק השיווק הדיגיטלי, וכנראה מפסידות לקוחות רבים זו לזו.