tv-model

שוק הסטרימרים מתחמם היום

עולם ההאפשרויות לצפייה סלונית בתכני טלויזיה המשודרת דרך האינטרנט (IPTV) מתפתח בחודשים האחרונים כאילו כל העולם עבד על זה בשקט וכולם מתפוצצים יחד. המוצרים המתפתחים בעולם הגדול, כגון Google TV ו-Apple TV, נשענים ביסודם על תחום ה-VOD, סרטים וסדרות הניתנים לרכישה …